Pokłonne ojcu

Ks. Piotr Ściegienny

Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego

Bez tytułu